cover image: USED IMA I O S MLAD U I SV

20.500.12592/vdncqt7

USED IMA I O S MLAD U I SV

24 Jan 2024

Ono što je najčešći deo priče o Kosovu To je takođe zgodno mesto da se razvodni naciona- su priče o brojnim srpskim manastirima i crkvama lizam koji je ovde u porastu od kraja osamdesetih širom Kosova i Metohije, kao i zaštita srpske manji- godina prošlog veka, što pokazuju brojna istraživa- ne u opštinama s albanskom većinom, kao i onog nja rađena u to vreme i kasnije (8). [...] godine, malo la i odnosi se i na Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, a je poznato da je još 1990-ih godina postojala ovakva poziv je upućen i vlastima u Prištini. [...] To je posebno važno u odnosu prema ja, ne samo u Srbiji, već i u Bosni i Hercegovini, kao i Albaniji i Albancima o čemu kod nas postoji mnogo Crnoj Gori i drugde. [...] Prema njegovim rečima mora se iznaći MLADI O SUSEDIMA I SVETU 16 način da se komplikovano istorijsko nasleđe, za koje Gabrijel Eskobar rekao je, ili bolje reći ponovio, da on smatra da ga je i previše, prevaziđe i da se krene Amerika podržava Otvoreni Balkan i da na tu inici- u veće regionalno povezivanje. [...] Koji od gore pomenuta dva stanovišta je tačan? poput: “Mi sa Rusima nemamo nikakvu poveznicu i Oba i nijedan! oni nikom ne žele dobro!” Ako malo dublje uđemo u tematiku odnosa iz- Situacija koja nastaje u društvu je veoma nezavid- među Srbije i Ruske Federacije, kroz istoriju, pa sve na, i svakako da u velikoj meri utiče na polarizaciju do danas, i pokušamo da iz više (dovoljno je i dva) naroda, k.

Authors

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Pages
80
Published in
Serbia