cover image: Delovni dogovor med Agencijo Evropske unije za pravosodno

20.500.12592/79cnvdv

Delovni dogovor med Agencijo Evropske unije za pravosodno

28 Feb 2024

Delovni dogovor med Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) in Zveznim ministrstvom za pravosodje Zvezne republike Nigerije Delovni dogovor med Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) in Zveznim ministrstvom za pravosodje Zvezne republike Nigerije Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pravosod. [...] Vključuje lahko zlasti: (a) izmenjavo pravnih, strateških in tehničnih informacij, vključno z rezultati strateške analize, informacijami v zvezi z materialno in postopkovno kazensko zakonodajo in praksami, praktičnimi težavami, dobrimi praksami in izkušnjami, pridobljenimi na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah; (b) medsebojna povabila na dogodke za ozaveščanje in pridobivanje zn. [...] Za Nigerijo Za Eurojust Generalni državni tožilec Predsednik Zvezne republike Nigerije in minister za pravosodje 6 Imenovanje Eurojustove kontaktne točke Imenovanje Eurojustovih kontaktnih točk v tretjih državah je dragocen način za izboljšanje sodelovanja med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami prek Eurojusta. [...] Pri Eurojustu se vsa orodja IT razvijejo v skladu s standardnim naborom varnostnih zahtev in se v skladu z njimi temeljito preskusijo za zagotovitev trdnosti in zanesljivosti. [...] Working Arrangement Eurojust-Nigeria_for signature_SL Člen 1 Namen in področje uporabe Člen 2 Razmerje do drugih mednarodnih instrumentov Člen 3 Kontaktne točke Člen 4 Naloge kontaktnih točk Člen 5 Naloge Eurojusta Člen 6 Namen in uporaba (1) Izmenjava informacij med pogodbenicama poteka samo za namene tega dogovora, kot je določeno v členu 1(1), ter v skladu z njegovimi določbami in ustreznimi pr.

Authors

CDT

Pages
10
Published in
Netherlands
Title in English
Working Agreement between the European Union Agency for Justice [from PDF fonts]