cover image: Работно споразумение между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в

20.500.12592/tmpg9xc

Работно споразумение между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в

28 Feb 2024

Работно споразумение между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и Федералното министерство на правосъдието на Федерална република Нигерия Работно споразумение между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и Федералното министерство на правосъдието на Федерална република Нигерия Аген. [...] (2) От звената за контакт може да се изисква по-специално: (a) осигуряване на обща комуникация, включително по въпроси като назначения, стратегически обмен, организиране на семинари, както и на както и на посещения с цел учтивост и обучение; (b) ускоряване, улесняване или координиране на изпълнението на искания за съдебно сътрудничество и проследяване на състоянието на конкретни искания, без да се. [...] за Нигерия за Евроюст Уважаемият главен прокурор Председател на Федерацията и министър на правосъдието 7 Назначаване на звено за контакт на Евроюст Назначаването на звена за контакт на Евроюст в трети държави е ценен инструмент за подобряване на сътрудничеството между държавите — членки на Европейския съюз, и трети държави чрез посредничеството на Евроюст. [...] Изпратете официалното писмо за назначаване заедно с формуляра за назначаване на звена за контакт на Евроюст на адрес institutional.affairs@eurojust.europa.eu Име на назначаващия орган: Адрес на назначаващия орган: Име и длъжност на звеното за контакт на Евроюст: Служебен адрес на звеното за контакт на Евроюст: Служебни данни за контакт на звеното за контакт на Евроюст: - Телефонен номер: - Мобилен. [...] Контекст и администратор на лични данни Назначаването на звена за контакт на Евроюст в трети държави е ценен инструмент за подобряване на сътрудничеството между държавите — членки на Европейския съюз, и трети държави чрез посредничеството на Евроюст.

Authors

CDT

Pages
11
Published in
Netherlands
Title in English
Working Agreement between the European Union Agency for Cooperation in [from PDF fonts]