Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/gfhd2x

CONSILIUL CONSULTATIV AL PROCURORILOR EUROPENI AL CONSILIULUI EUROPEI: CONCEPT, FUNCȚIONARE ȘI RESPONSABILITĂȚI (The Council of Europe's Consultative Council of European Prosecutors: Concept, Functioning and Tasks - Romanian version) (2021)

2021

Summary

Acest Ghid descrie activitatea, funcţiile și responsabilităţile Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE) al Consiliului Europei și include o compelare a avizelor elaborate de CCPE cu referinţă specială la cele mai reprezentative probleme pe care le reglementează.Ghidul este un instrument practic pentru profesioniștii din domeniul juridic în vederea îmbogăţirii practicilor aferente implementării recomandărilor Comitetului de Miniștri emise pentru statele membre ale Consiliului Europei cu privire la chestiuni referitoare la drepturile omului, democraţie și statul de drept.

Authors

Tags

international law

Topics

Create your FREE account to get started