Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/czskn9

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

28 May 2021

Summary

VİZYON BELGESİ (TASLAK) Türkiye - Katar Stratejik Diyaloğu “Düşünce Diplomasisi: Yeni Dünya Yeni Ufuklar” ( Türkiye - Katar ) Dünyadaki temel trendlere bakıldığında “toprak ve makineyi” takiben “bilgi ve bilgiye dayalı ürünler” temelli yeni ekonomi çağında küresel rekabet “mikro-milliyetçilik”, “entegrasyon” ve “öngörülemezlik” üzerinden gelişmekte, hayatın ve devletin yeni doğasını belirleyen mey. [...] Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politikası ile küresel platformda önemi gittikçe artan bir aktör hâline gelmiştir. [...] Dünyanın en büyük üçüncü doğalgaz rezervlerine sahip olan ve dünyanın en büyük LNG ihracatçısı konumundaki Katar, 2015 yılına kadar yüksek seyreden petrol ve doğalgaz fiyatları sayesinde hızlı bir ekonomik büyüme trendi yakalamış ve dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline getirmiştir. [...] Katar, düşen petrol fiyatlarına ve ambargoya, mali yapısını güçlendirerek ve ekonomisini çeşitlendirerek karşılık vermiş ve iki krizi de aşmayı başarmıştır. [...] Ana Tema Düşünce Diplomasisi: Yeni Dünya Yeni Ufuklar Alt Temalar Yeni Dengeler Yeni Ekonomi Türkiye - Katar Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller Enerji Politikaları: Jeopolitik ve Güvenlik Sonuçları Teknoloji Paylaşımı, Akademik ve Kültürel İşbirliği Sektörel İşbirliği Perspektifleri; Savunma Sanayi, Ulaşım Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler Orta Doğu, Afrika, Asya Ülkeleri ve Türkiye -.

Authors

Pages
6