Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/3fz1m4

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

23 May 2021

Summary

VİZYON BELGESİ (TASLAK) Türkiye - İran Stratejik Diyaloğu “Düşünce Diplomasisi: Yeni Dünya Yeni Ufuklar” ( Türkiye - İran ) Dünyadaki temel trendlere bakıldığında “toprak ve makineyi” takiben “bilgi ve bilgiye dayalı ürünler” temelli yeni ekonomi çağında küresel rekabet “mikro-milliyetçilik”, “entegrasyon” ve “öngörülemezlik” üzerinden gelişmekte, hayatın ve devletin yeni doğasını belirleyen meyda. [...] Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politikası ile küresel platformda önemi gittikçe artan bir aktör hâline gelmiştir. [...] İkili siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular iki ülke ilişkilerinde sürekli gündemde olan ve ele alınan konulardır. [...] Türkiye ve İran Orta Asya, Güney Asya, Orta Doğu, Kafkaslar gibi havzalarda ortak çıkarları bulunan, ortak tarihi ve değerleri paylaşan iki bölgesel güç adayıdır. [...] Ana Tema Düşünce Diplomasisi: Yeni Dünya Yeni Ufuklar Alt Temalar Yeni Dengeler Yeni Ekonomi Ekonomik İlişkiler: Fırsatlar ve Güçlükler Enerji Politikaları: Jeopolitik ve Güvenlik Sonuçları P5+1 - İran Nükleer Anlaşması ve Çok Boyutlu Perspektifler Teknoloji Paylaşımı, Akademik ve Kültürel İş Birliği Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler Akdeniz, Ortadoğu ( Suriye - Irak ), Afrika, Orta Asya Ülke.

Authors

Pages
5