Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/9whsbj

SAYI 129’UN EKİDİR - Havalandırmalı Soğutma Potansiyeli Yazılımı Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.0

18 June 2021

Summary

Artırılmış hava debisi ile direkt havalandırmalı soğutmanın gerekli olduğu (Havalandırmalı Soğutma (VC) modu [2]) kullanım saatlerinde binayı soğutmak için gerekli havalandırma debileri (her ay için ortalama ve standart sapma). [...] Dış duvar (Uduvar = soğutmanın gerekli olduğu (VC modu [2]) kullanılan 0,27 W/m2K) ve pencere konstrüksiyonları (Upencere = saatler boyunca binayı soğutmak için gerekli hava- 1,12 W/m2K) ve diğer bina kabuğu bileşenleri için adya- landırma miktarlarını (her ay için ortalama ve standart batik koşullar varsayıldığında, dış duvarların ortalama U sapma) göstermektedir. [...] Ayrıca, güneş enerjisi ve iç yük sevi- Analiz için kullanılan hava durumu dosyası Madrid şeh- yesi düşürülerek, havalandırmalı soğutma sağlamak rine atıfta bulunur ve International Weather for Energy için gereken hava debisi de azalacaktır ve bu nedenle, Calculations (IWEC) veri tabanından türetilir (ASHRAE, yaygın olarak kullanılan havalandırma stratejileri kul- 2001). [...] Artırılmış hava debisi ile direkt havalandırmalı soğutmanın gerekli olduğu (Havalandırmalı Soğutma (VC) modu [2]) kullanım saatlerinde binayı soğutmak için gerekli havalandırma debileri (her ay için ortalama ve standart sapma). [...] M., 2016), iki farklı iklimde (Roma ve Kopenhag) bir referans odanın bina enerji simülasyon modeli öngörü- leri ile havalandırmalı soğutma potansiyeli hesaplama yazılımı çıktılarını karşılaşmıştır ve aşağıdaki hususları vurgulamıştır: - Çıktılar, farklı bina tipolojileri için farklı iklimlerdeki havalandırmalı soğutma potansiyelini karşılaştırmak için faydalıdır; - Çıktılar ayrıca en verimli haval.

Pages
10
TTMD
Turkish Society of HVAC and Sanitary Engineers

Create your FREE account to get started