Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/b90rbq

SAYI 128’İN EKİDİR - Koronavirüs (SARS-CoV-2) hastalığının (COVID-19) işyerlerinde yayılmasını önlemek için HVAC ve

8 March 2021

Summary

COVID-19 ve diğer birçok solunum yolu virüsleri için üç Şekil 1: Yakın temas kombine damlacık ve aerosol iletimi (solda) bulaşma yolu baskındır: (1) hapşırma, öksürme, şarkı ve virüs konsantrasyonunu düşük bir seviyeye seyrelterek söyleme, bağırma, konuşma ve nefes alma sırasında havalandırma ile kontrol edilebilen uzun menzilli aerosol iletimi yayılan damlacıklar ve aerosollerden kaynaklanan 1-2. [...] Genellikle, ısıtma veya soğutma sistemleri için ayar noktalarının Pasif bacalı veya mekanik egzoz sistemli tuvaletlerdeki herhangi bir şekilde ayarlanması gerekmez ve SARS-CoV- açık pencereler, tuvaletten diğer odalara kirli bir hava 2’nin bulaşma riski için doğrudan bir sonuç olmadığından akışına neden olabilir ve bu da havalandırmanın ters sistemler normal şekilde çalıştırılabilir. [...] Hava debileri ile ilgili olarak, daha fazla bir yandan büyük bir odadaki bir noktasal kaynaktan havalandırma her zaman daha iyidir, ancak aerosol gelen kontaminasyonu tamamen karıştırabilen tam karı- konsantrasyonunu seyreltmek için enfekte kişi başına şımlı bir hava dağıtım sistemi ve daha yüksek konsant- L/s cinsinden toplam hava debisi önemlidir. [...] Gelecekteki binalar ve uzaklaştırmanın etkenliği ve hava değişimi sayısının havalandırma iyileştirmeleri için Kategori I havalandırma etkenliği hava dağıtımında araştırma konusu olmalıdır. [...] Havalandırma ve split klima ünitelerinin bulaş, hava dağıtımı ve taze hava havalandırma miktarları çapraz bulaş etkileri konularını ele almalıdır; • Enfeksiyon riskinin azaltılmasıyla sonuçlanan iyileştiril- Yüksek havalandırma hijyen seviyeleri ve herhangi bir miş havalandırma verimlerine sahip hızlı ve uygun fiyatlı çapraz bulaştan kaçınma, hastane ve endüstriyel hava- iyileştirme çözümleri, mev.

Pages
26
TTMD
Turkish Society of HVAC and Sanitary Engineers