Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/f2cfb7

Partikül Maddeler için Oda Havası Temizleyici Kriterleri Giriş Genel bilgi

6 April 2021

Summary

Bunun için aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır: • Temiz hava dağıtım miktarı (CADR) • Gürültü • Enerji verimliliği • Hava temizleyicisinin konumu • Kirletici madde üretimi (ozon oluşumu gibi, hava temizleyicinin iç hava kalitesi üzerindeki olası olumsuz etkisi). [...] Temiz hava dağıtım miktarı (CADR) "Temiz hava dağıtım miktarı - CADR", odaya temizleyici tarafından sağlanan, belirli kirletici içermeyen hava debisidir. [...] Örneğin: 3 3 Oda hava hacmi 200 m ve hava değişim miktarı 3 ACH ise, etken CADR, 2x3x200 m /h = 1200 3 m /h = 333 L/s veya daha fazla olmalıdır. [...] Havalandırma ve hava temizleyicinin iç mekanda üretilen kirletici madde konsantrasyonu üzerindeki birleşik etkisi, CADR ve havalandırma miktarının toplamıdır. [...] Ses basıncı değerleri, ünitenin etkili temiz hava dağıtım miktarı (CADR) için test edilmeli ve belirtilmelidir, böylece kullanıcılar öngörülen temiz hava dağıtım miktarında ünitenin beklenen akustik performansını bilirler.

Authors

Pages
5
TTMD
Turkish Society of HVAC and Sanitary Engineers