Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/35bjtt

FAALİYET RAPORU - MART 2019 – HAZİRAN 2021 www.ttmd.org.tr

23 June 2021

Summary

54 TTMD Faaliyet Raporu, Mart 2019 - Haziran 2021 MALİ TABLOLAR 2019/2020 TTMD Dernek Ayrıntılı Bilanço Tablosu TTMD Dernek Ayrıntılı Gelir Tablosu TTMD İktisadi İşletme Ayrıntılı Bilanço Tablosu TTMD İktisadi İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu Denetleme Kurulu Denetim Raporları 55 TTMD Faaliyet Raporu, Mart 2019-2021 TTMD Faaliyet Raporu, Mart 2019 - Haziran 2021 55 56 TTMD Faaliyet Raporu, Mart 201. [...] (-) (17.810,33) 3 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-) (17.810,33) 4 - Kambiyo Zararları (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 439.452,33 I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 720,05 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 720,05 J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (90,63) 3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (90,63) DÖNEM KARI VEYA ZARARI 440.081,75 K - DÖN. [...] (-) (1.425,90) 3 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-) (1.425,90) 4 - Kambiyo Zararları (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (1.772,77) I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.506,82 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.506,82 DÖNEM KARI VEYA ZARARI (265,95) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (265,95) TTMD Faaliyet Raporu, Mart 2019 - Haziran 2021 61 62 TTMD Faaliyet Raporu, Mart 2019 - Haziran 2021 31.12.2020 TARİHLİ AYRI. [...] (-) 3 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (283.575,66) I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 396,68 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 396,68 J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (27,04) 3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (27,04) DÖNEM KARI VEYA ZARARI (283.206,02) K - DÖN. [...] DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (283.206,02) TTMD Faaliyet Raporu, Mart 2019 - Haziran 2021 63 64 TTMD Faaliyet Raporu, Mart 2019 - Haziran 2021 TTMD Faaliyet Raporu, Mart 2019 - Haziran 2021 65 66 TTMD Faaliyet Raporu, Mart 2019 - Haziran 2021 X I 2021 YILI TAHMİNİ BÜTÇELERİ TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ 2021 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ GELİRLER TAHMİN (TL) GİDERLER TAHMİN (TL) KASA BANKA MENKUL 801.023,.

Pages
68
TTMD
Turkish Society of HVAC and Sanitary Engineers

Create your FREE account to get started