Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/4jj14q

Procedure NTA Basisprincipes

28 April 2021

Summary

Wanneer een normcommissie (NC) besluit dat een in ontwikkeling zijnde norm een NTA moet worden, is een meerderheid van meer dan 50% van de partijen in de normcommissie nodig en wordt dit besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemeen Directeur NEN. [...] Het voornemen tot instellen van een werkgroep voor het ontwikkelen van een NTA wordt door het Nederlands Normalisatie-instituut bekend gemaakt op de NEN website in de rubriek Normontwikkeling. [...] Aanduiding van het document De aanduiding van een NTA bestaat uit de afkorting NTA en een documentnummer. [...] Na verstrijken van de geldigheidsduur wordt de inhoud getoetst door normcommissie of werkgroep die de Algemeen Directeur NEN adviseert over handhaven of intrekken van de NTA of omzetting van de NTA in een NEN, NPR of NVN. [...] NEN, NPR of NVN NTA Aanvraag: Aanvraag: Iedere natuurlijke of juridische persoon Iedere natuurlijke of juridische persoon (aanvrager) die belang heeft bij de (aanvrager) die belang heeft bij de ontwikkeling van een NEN, NPR of NVN ontwikkeling van een NTA kan een kan een hiertoe strekkend voorstel voorstel voor een NTA project voorleggen aan de desbetreffende voorleggen aan de Algemeen Directeur n.

Authors

Pages
4
NEN
Netherlands Standardization Institute