Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/w1cw36

2. NTA projecten die gesloten zijn voor nieuwe deelnemers

25 June 2021

Summary

304001 - ISO 9001 voor de zorg NTA 8290-1:2019 Concept Eisen aan de inrichting en Requirements for installment and NTA 8290 betreft de toepassing van NTA 8290 describes the application toepassing van slimme zorg thuis - application of technology abled care - digitale informatie en of digital information and Deel 1: Ecosysteem en Part 1:Framework and requirement communicatietechnologie in de commun. [...] 310004 - Transportleidingen NTA 8036:2020 Concept Eisen voor de gezamenlijke ligging Requirements for the joint location Deze Nederlandse Technische In the Netherlands corridors are van buisleidingsystemen in een of pipeline systems in a pipeline Afspraak (NTA) beschrijft de indicated by the Government for the leidingenstrook corridor werkwijze van inrichting en beheer installation of pipelines an. [...] De volgende onderdelen worden met de toepassing van de methode gerealiseerd: - het in beeld brengen van de integrale technische gebouwkwaliteit; - het registreren 3636230001 - Veilig werken aan elektrische voertuigen van de (zichtbare) gebreken; - het NTA 7914:2019 Concept Explosieve atmosferen - Tijdelijk Explosive atmospheres - Temporary NTA 7914 kan worden gebruikt voor This national technical. [...] Luchtkwaliteit - Geurmetingen - Deel Air quality - Odour measurements - NTA 9065-1 en NTA 9065-2 geven The purpose of NTA 9065-1 and 1: Opzet, uitvoering en rapportage Part 1: Planning, execution and eisen en aanwijzingen voor de NTA 9065-2 is to describe the van geuronderzoeken reporting of odour investigations standaardwerkwijze voor het doen standard procedure in the van geuronderzoek in Nederl. [...] Luchtkwaliteit - Geurmetingen - Deel Air quality - Odour measurements - NTA 9065-2 en NTA 9065-1 geven eTxheec puutiropno asen do fr eNpToArt 9o0f6 o5d-o2u arn d 2: Monstername en analyse Part 2: Sampling and analysis eisen en aanwijzingen voor de NTA 9065-1 is to describe the standaardwerkwijze voor het doen standard procedure in the van geuronderzoek in Nederland aan Netherlands for carrying out.

Pages
20
NEN
Netherlands Standardization Institute

Create your FREE account to get started