cover image: Fotounderstödda samtal om möten med vårdhund som stöd för minne och kommunikation vid demenssjukdom: En longitudinell fallstudie

20.500.12592/frgdd4

Fotounderstödda samtal om möten med vårdhund som stöd för minne och kommunikation vid demenssjukdom: En longitudinell fallstudie

12 Jun 2018

Till exempel kan möten med andra människor skapa stunder av klarhet som gör att personen med demenssjukdom plötsligt och för en stund agerar helt adekvat eller så kan förmågor som att förstå sitt modersmål eller tillfälligt hitta en inre styrka för att genomföra dagliga aktiviteter väckas till liv. [...] I en tidigare svensk avhandling beskrivs att när personer med demenssjukdom mötte en vårdhund väcktes minnen och känslor till liv hos dem och när de interagerade med hunden kunde de berätta om sig själva och om sina liv. [...] En fråga som väcks i detta sammanhang är om fotografier av mötet med vårdhunden på liknande sätt kan stärka förmågan att kommunicera? Är det möjligt att personer med demenssjukdom med hjälp av fotografier kan berätta om sitt möte med hunden, hur mötet upplevdes eller om de kan återuppleva känslan de hade i mötet? Är det möjligt att fotografierna kan ha en sådan inverkan och kan de då fungera som v. [...] Stipendiet från Demensfonden kommer att användas för att undersöka om fotounderstödda samtal kan hjälpa personer med demenssjukdom att berätta om sina möten med vårdhund. [...] När den hundassisterade interventionen är avslutad (efter tio tillfällen) träffas vårdhundsföraren och personen med demens och samtalar om mötet med hunden med hjälp av fotona.

Authors

Nordgren, Lena

Pages
1
Published in
Sweden
Title in English
Foot-supported conversations about nursing dog meetings in support of memory and communication in dementia disease: A longitudinal case study [from PDF fonts]