Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/jxb68n

Aanvullende Voorwaarden NEN Trainingen

5 May 2021

Summary

3.1 Tenzij dit schriftelijk anders is aangegeven, hebben 4.4 Indien de gevolgen van de door NEN beoogde de offertes en aanbiedingen van NEN voor wijziging naar het oordeel van Opdrachtgever Bedrijfstrainingen een geldigheidsduur van 30 (lees: onredelijk zijn, is Opdrachtgever gerechtigd de dertig) dagen nadat NEN een offerte of aanbieding Overeenkomst te ontbinden. [...] 3.3 In geval van verschillen tussen de inkooporder van de Opdrachtgever en offerte of aanbieding van NEN, 5.3 Foutief geleverd of beschadigd Trainingsmateriaal geldt de inhoud van de offerte of aanbieding van NEN wordt door NEN direct kosteloos vervangen. [...] Deelnemer kan hiermee aantonen op voorwaarde voor de totstandkoming van de de hoogte te zijn van de inhoud van de norm en hoe Overeenkomst. [...] Legitimatie verplaatsen van een Training, zal NEN altijd trachten 8.1 Ieder die een Training en/of NEN-examen volgt, is om in overleg met de Opdrachtgever een moment verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Training of overeen te komen waarop de betreffende (‘Klassikale’ NEN-Examen een geldig legitimatiebewijs bij zich te of ‘Online’) Training of (een) module(s) van de hebben en op verzoek van de. [...] 4.3 niet ontvangst door NEN van de annulering geldt de datum leiden tot een kosteloze annulering van een van de poststempel of de datum van de mail.

Authors

Pages
4
NEN
Netherlands Standardization Institute