Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/d5jqgq

WERKPROGRAMMA NEN. Datum 2021-06-07

7 June 2021

Summary

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rook waarmee kan worden bepaald: - voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook geschikt is;de geschiktheid van de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook voor een bepaald toestel op een bepaalde opstelplaats. [...] 351003 Geluidwering in gebouwen NPR 5272:2013 Concept Project:50001803 Status:20 Noise control in buildings - Guidelines for the application of the prediction method for the sound insulation of facades according to NEN-EN 12354-3 Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3 This code of practice give. [...] NPR 7201 geeft aanwijzingen voor de uitvoering, de uitwerking en de interpretatie van in situ uit te voeren  proefbelastingen met axiale krachten op funderingspalen, ten behoeve van: - de bepaling van de maximumdraagkracht op druk en trek; - de vaststelling van paalklassefactoren; - de vaststelling van het karakteristieke last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen ten behoeve van het. [...] De volgende onderdelen worden met de toepassing van de methode gerealiseerd: - het in beeld brengen van de integrale technische gebouwkwaliteit; - het registreren van de (zichtbare) gebreken; - het ondersteunen van vastgoedbeheer en -beleid via een momentopname; - het op gang brengen en vergemakkelijken van de communicatie over de bestaande technische woningkwaliteit. [...] De norm is van toepassing op gezaagd hout en rondhout voor de bouw, de weg- en waterbouw, de timmer-, de meubel- en de verpakkingsindustrie 353005 Vlakglas NEN 1301:2016 Concept Project:50001997 Status:20 Glass in building - Terms and definitions of glass Vlakglas voor gebouwen - Termen en definities van vlakglas NEN 1301 contains terms and definitions of glass products to be used in buildings.

Pages
70
NEN
Netherlands Standardization Institute