Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/d5jqgq

WERKPROGRAMMA NEN. Datum 2021-06-07

7 June 2021

Summary

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rook waarmee kan worden bepaald: - voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook geschikt is;de geschiktheid van de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook voor een bepaald toestel op een bepaalde opstelplaats. [...] 351003 Geluidwering in gebouwen NPR 5272:2013 Concept Project:50001803 Status:20 Noise control in buildings - Guidelines for the application of the prediction method for the sound insulation of facades according to NEN-EN 12354-3 Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3 This code of practice give. [...] NPR 7201 geeft aanwijzingen voor de uitvoering, de uitwerking en de interpretatie van in situ uit te voeren  proefbelastingen met axiale krachten op funderingspalen, ten behoeve van: - de bepaling van de maximumdraagkracht op druk en trek; - de vaststelling van paalklassefactoren; - de vaststelling van het karakteristieke last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen ten behoeve van het. [...] De volgende onderdelen worden met de toepassing van de methode gerealiseerd: - het in beeld brengen van de integrale technische gebouwkwaliteit; - het registreren van de (zichtbare) gebreken; - het ondersteunen van vastgoedbeheer en -beleid via een momentopname; - het op gang brengen en vergemakkelijken van de communicatie over de bestaande technische woningkwaliteit. [...] De norm is van toepassing op gezaagd hout en rondhout voor de bouw, de weg- en waterbouw, de timmer-, de meubel- en de verpakkingsindustrie 353005 Vlakglas NEN 1301:2016 Concept Project:50001997 Status:20 Glass in building - Terms and definitions of glass Vlakglas voor gebouwen - Termen en definities van vlakglas NEN 1301 contains terms and definitions of glass products to be used in buildings.

Pages
70
NEN
Netherlands Standardization Institute

Create your FREE account to get started