Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/6xfczr

Machineproducten verordening - Simone Wiers Directie Gezond en Veilig Werken

28 May 2021

Summary

PowerPoint-presentatie Machineproducten verordening Simone Wiers Directie Gezond en Veilig Werken Voorstel Europese Commissie › Op 21 april commissievoorstel voor een verordening voor machineproducten gepubliceerd – Conceptverordening – Conceptbijlagen – Impact assessment – Samenvatting impact assessment Platform Industrie en Veiligheid 2 19 mei 2021 Proces › Publicatie commissievoorstel › BNC-fic. [...] Platform Industrie en Veiligheid 4 19 mei 2021 Uitkomst Impact Assessment › De Machinerichtlijn kent zes problemen: – Nieuwe risico’s door digitale innoverende technologieën worden niet meegenomen; – Onduidelijkheid in de reikwijdte en definities; – Onvoldoende voorzieningen zijn voor hoog-risico machines; – Kosten en milieueffecten van het meegeleverde papierwerk; – Inconsistentie in de productri. [...] › Naast beheersing van risico voor de gezondheid en veiligheid van personen, als relevant ook op huisdieren en bezit en nieuw ook op het milieu van toepassing Platform Industrie en Veiligheid 7 19 mei 2021 Nieuw Wetgevend Kader › Introductie distributeur en importeur › Opname horizontale definities zoals op de markt brengen, fabrikant enz. [...] › Eisen aan fabrikant, importeur, distributeur, economische vertegenwoordiger Platform Industrie en Veiligheid 8 19 mei 2021 Hoog-risico machines en veiligheidscomponenten › Opname lijst van hoog-risico machines in Bijlage I die vallen onder een specifieke conformiteitsbeoordelingsprocedure › Aanpassing van de bijlage door de COM na advies lidstaten › Criteria opname lijst bijlage I › Opname lijst. [...] Platform Industrie en Veiligheid 14 19 mei 2021 Aanscherping essentiële veiligheids- en gezondheidseisen › Digitale risico’s › Til- en liftapparatuur (niet vallend onder de liftenrichtlijn) › Zitmogelijkheden › Vibraties en geluid › Bescherming tegen gevaarlijke stoffen Platform Industrie en Veiligheid 15 19 mei 2021 Vragen Platform Industrie en Veiligheid 16 19 mei 2021.

Authors

Pages
16
NEN
Netherlands Standardization Institute

Create your FREE account to get started