Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/xhn684

TRENDS IN NEDERLANDSE VOETAFDRUKKEN: EEN UPDATE - Harry Wilting

23 December 2021

Summary

In de technologische matrix staat in de kolom van de auto-industrie bijvoorbeeld de input van staal in de auto-industrie per eenheid output. [...] Met de Leontief-inverse kunnen de bijdragen van alle bedrijfstakken in de keten voor de productie van de finale vraag van een bepaalde bedrijfstak worden bepaald. [...] Voor de berekening van de productievoetafdrukken van de EU in de ICER zijn de voetafdrukken van de 27 individuele EU lan- den opgeteld waarbij is gecorrigeerd voor dubbeltellingen. [...] Om de sectorvoetafdrukken van de auto-industrie en de overige transportmiddelenindustrie op te tellen tot de sectorvoetafdruk van de transportmiddelenindustrie dient uit de sectorvoetafdruk van de auto-industrie de milieu- druk van de leveringen aan de overige transportmiddelenindustrie verwijderd te worden, aangezien die al in de sectorvoetafdruk van de overige transportmiddelenindustrie is opgen. [...] Door de correcties worden de milieu- drukken van de binnenlandse onderlinge intermediaire leveringen uit de sectorvoetafdrukken ver- wijderd waardoor alleen de binnenlandse milieudruk en de ketenmilieudruk van alle import van de bedrijfstakken over blijft.

Authors

Tags

voetafdruk, footprint, consumptie, productie, nederland

Pages
61