Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/6trx9d

Regional webinar for Candidate Countries and EAfA Partner Countries

20 December 2021

Summary

Se stabilesc parteneriate cu angajatorii, precum și cu sectorul de formare, în scopul obținerii După trei ani de implementare a Recomandării Consiliului din 2018 unor efecte sinergice mai bune și a unei potriviri mai bune a abilităţilor. [...] privind Cadrul European pentru ucenicii de calitate şi eficiente * O astfel de marcare nu prejudecă poziţia nici statutul şi este în (EFQEA), Raportul Comisiei indică faptul că, deși majoritatea statelor conformitate cu UNSCR 1244/1999 și cu avizul MAE privind declaraţia de membre au stabilit șapte criterii privind condițiile de învățare și de independenţă a Kosovo. [...] Planul de acțiune pentru educația digitală actualizat, stabileşte Acest webinar a fost, de asemenea, o oportunitate de a saluta cele două obiective mai ambițioase pentru dezvoltarea unui ecosistem noi țări partenere ETF, Israel şi Moldova, indicând creşterea continuă a comunității părților active interesate, precum și angajamentul crescător educațional de înaltă performanţă. [...] Acest eveniment va fi o oportunitate de a discuta despre digitalizarea Muntenegru în țările candidate și ţările partenere și despre modul de utilizare a fondurilor financiare ale UE pentru proiectele de promovare a În ultimii ani, Muntenegru a înregistrat o creștere stabilă a digitalizării în domeniul învățământul secundar profesional. [...] Planul de acțiune EAfA pentru anul viitor învățarea la distanță impusă de pandemie a stimulat în același.

Authors

Pages
3