Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/m6x32k

Izrada rodnog proračuna: priručnik u koracima. Smjernice za EU fondove

22 March 2022

Summary

Što podrazumijeva izrada rodnog proračuna? – uzimajući u obzir te okolnosti u svim fazama konkretan cilj usmjeren na sudjelovanje žena fondova EU-a; na tržištu rada i ostvarivanje veće ravnoteže – većim sudjelovanjem žena i muškaraca u pro- između poslovnog i privatnog života, uključujući računskim postupcima; i pristup skrbi za djeci; – unapređenjem rodne ravnopravnosti za • uredbe Europskog fond. [...] pri pripremi i provedbi programâ fondova EU-a, ali je najobuhvatniji i najtransparentniji način za Rodni proračun kao način promicanja  usklađivanje s obavezama i dužnostima u pogledu odgovornog i transparentnog planiranja rodne ravnopravnosti definiranima u uredbama javnih financija i upravljanja njima o fondovima EU-a. [...] Rav- proračun omogućuje učinkovitu i uključivu ras- nopravnim uključivanjem žena i muškaraca u pri- podjelu sredstava i provedbu ciljeva na načine premu proračuna fondova EU-a, primjerice, pu- koji koriste i ženama i muškarcima, bez obzira tem javnih savjetovanja i upotrebom podataka na njihove različitosti. [...] Mjere za promicanje ravnoteže između poslovnog Primjenom te strukture za podršku u cjelokupnom i privatnog života u fondovima u skladu su s novom postupku pripreme i provedbe programa bit će direktivom i Komunikacijom Komisije o inicijativi za osigurano dosljedno uključivanje perspektive rodne potporu ravnoteži između poslovnog i privatnog 30 ravnopravnosti. [...] 2 (rodna ravnopravnost) utvrđuje se sljedeće: „Jednako postupanje i jednake mogućnosti za žene i muškarce moraju se osigurati i poticati u svim područjima, uključujući sudjelovanje na tržištu rada, uvjete zaposlenja i napredovanje u karijeri; [i] žene i muškarci imaju pravo na jednaku plaću za rad jednake vrijednosti.” Za više informacija vidjeti: priorities/deeper.

Creators/Authors

Pages
102