TÜRKIYE’DE YENILENEBILIR ENERJIYLE SANAYININ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE FOSIL YAKIT FIYATI
Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/khxs33

TÜRKIYE’DE YENILENEBILIR ENERJIYLE SANAYININ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE FOSIL YAKIT FIYATI

26 September 2022

Summary

www.cobenefits.info Teşekkür: Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazine ve Maliye, Dışişleri, Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları COBENEFITS Konseyi üyelerine katkıları ve stratejik rehberlikleri için teşekkür ederiz. [...] Türkiye elektrik sistemine daha fazla Türkiye’de son zamanlarda elektrik fiyatlarında yenilenebilir enerji kaynağı eklenerek elektrik yaşanan rekor düzeydeki artış, yüksek elektrik fatu- fiyatları düşürülebilir ve böylece ekonomik rekabet raları ve sanayi sektörü için ciddi bir elektrik arzı gücü arttırılabilir. [...] Çalışma kapsamında, Ağustos 2022 verileri kulla- nılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik Bu rapordaki bulgular, Haziran 2022 tarihli üretimindeki payının artırılmasının sanayi elektrik “Türkiye’de yenilenebilir enerji sanayi rekabet fiyatlarını geçmişte nasıl etkilediği ve gelecekte gücünün artırılması ve fosil yakıt fiyatı dalga- nasıl etkileyebileceği ortaya konmuştur. [...] Yenilenebilir kaynakların payının yüksek ortalama perakende elektrik fiyatları Baz olduğu bir senaryoda ise, yakıt fiyatındaki bu artış Senaryo’da yüzde 5,3 ve yenilenebilir enerjisiz ortalama perakende elektrik fiyatlarında sadece bir piyasada ise yüzde 18,5’lere kadar artabilir. [...] Bu senaryo, Enerji ve Tabii Kaynaklar ise, İleri Yenilenebilir Enerji Senaryosu’yla CO Bakanlığı (ETKB) ve Türkiye Elektrik İletim A.

Pages
9