PREKARYA VE TOPLUMSAL GÜVENCE - EKİM 2022
Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/4g4224

PREKARYA VE TOPLUMSAL GÜVENCE - EKİM 2022

11 October 2022

Summary

Özellikle Türkiye gibi polarizasyo- na açık bir sosyal ve siyasal yapısı olan bir ülkede, “yeni ve tehlikeli bir sınıf” olarak tanımlanan prekaryanın içinde olduğu tehditkâr koşullar kadar prekaryanın sosyal ve ekonomik bağlamda yaratabileceği tehditler de konuyu daha önemli bir hâle getiriyor. [...] Uzun vadeli ve istikrarlı bir teknolojik ve ekonomik vizyon benimsenmeli: Nasıl ki güvence- sizleşme tartışmaları ekonomik ve teknolojik bir dönüşümle belirginleştiyse güvencesizleşme de dinamik ekonomik ve teknolojik koşullarda derinleşebilir. [...] Vergi taşeronlaşmış, her geçen gün popülerleşen ça- dilimlerini ve vergi oranlarını ekonomik akışa lışma tiplerinin nasıl daha düzenli ve adil emek uygun ve çalışanlar ve işverenler için elverişli rejimlerine dönüşebileceğini ele aldık. [...] İşverenler ve sektörel gelişim KOBİ’lerin kapasiteleri artırılmalıdır: KOBİ’lerin uzun vadeli istihdam ve iş planlama- ları yapmalarında destek almaları, ihtiyaçları olan insan kaynağına ve finansal olarak bu in- san kaynağını uzun vadede işte tutabilecek iş 15 Prekarya ve toplumsal güvence problemi dair tanım, kural ve ifadelerin dönüştürülmesi: hem ulusal hem de evrensel gündemi- Bireysel girişi. [...] Bu sosyal güvenlik kesintilerini kurtulunması ya da bağlamda gerekli denetim ve kontrolleri yap- etrafından dolaşılması gereken kesintiler ola- makla yükümlü devlet görevlilerinin yetkileri ve rak gördüğünden vergi ve sosyal güvenlik sis- görevleri konusunda kapsayıcı bir şekilde bilgi- teminin itibar problemi güvencesiz çalışmayı lendirilmeleri ve görevlerinin önemi konusunda tetikleyen bir durum.

Pages
20