O SANKČNOM SYSTÉME SOCIÁLNEJ PODMIENENOSTI V RÁMCI SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY (MEDZERA)
Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/gzcpz4

O SANKČNOM SYSTÉME SOCIÁLNEJ PODMIENENOSTI V RÁMCI SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY (MEDZERA)

14 November 2022

Summary

2, 5 a 6, ktoré sa týkajú percentuálnych sadzieb 3 alebo 10 %, sa primerane vzťahujú na sankcie, ale je tiež pravda, že tie isté ustanovenia sa týkajú percentuálnych sadzieb uplatniteľných na porušenia ochrany životného prostredia a zvierat. [...] Nedodržiavanie Uplatniteľn Príslušné predpisov Zámerne é právne Požiadavky ustanovenia z dôvodu nedodržiavanie predpisy nedbanlivosti Opätovný výskyt Opätovný výskyt alebo pretrvávanie alebo pretrvávanie Prvýkrát (viac ako raz v priebehu troch Prvýkrát (viac ako raz v priebehu troch po sebe nasledujúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov) kalendárnych rokov) Podmienky zamestnania, ktoré sa. [...] Okrem toho sa v prípade krátkodobej choroby z povolania (4 až 12 týždňov), strednodobej choroby z povolania (12 týždňov až 1 rok) a dlhodobej choroby z povolania (1 rok a viac) uplatňuje dodatočné zníženie o 5 %, resp. [...] Okrem toho sa v prípade krátkodobej choroby z povolania (4 až 12 týždňov), strednodobej choroby z povolania (12 týždňov až 1 rok) a dlhodobej choroby z povolania (1 rok a viac) uplatňuje dodatočné zníženie o 5 %, resp. [...] Uplatniteľné Príslušné Nedodržiavanie predpisov Zámerne právne Požiadavky ustanovenia z dôvodu nedbanlivosti nedodržiavanie predpisy Opätovný výskyt Opätovný výskyt alebo pretrvávanie alebo pretrvávanie Prvýkrát (viac ako raz v priebehu Prvýkrát (viac ako raz v priebehu troch po sebe nasledujúcich troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov) kalendárnych rokov) Všeobecné povinnosti zabezpečiť,.

Pages
8