የፖሊሲ አጭ  - ር መግለጫ/ - Policy Brief የፖሊሲ አጭር መግለጫ/
Coherent Identifier 20.500.12592/f8sr8s

የፖሊሲ አጭ - ር መግለጫ/ - Policy Brief የፖሊሲ አጭር መግለጫ/

8 November 2022

Summary

የከተማ ቤት ልማት በኢትዮጵያ፣ ስኬቶች ማነቆዎችና የወደፊት አቅጣጫዎች የፖሊሲ አጭ ር መግለጫ/ Policy Brief የፖሊሲ አጭር መግለጫ/ Policy Brief/ የከተማ ቤት ልማት በኢትዮጵያ፣ ስኬቶች ማነቆዎችና የወደፊት አቅጣጫዎች 1. [...] ኤልያስ ይትባረክ (ዶ/ር) የከተማና መሰረተ ልማት ፖሊሲ ጥናት ማዕክል መስከረም 2015ዓ.ም 1 መግቢያ ቤት ለድሃ መኖርያ ብቻ ሳይሆን እሴት፣ የስራ ቦታ፣ መርዘም የተከሰተውን አዲስ እውነታ ለመለየት ደግሞ መዝናኛ ስፍራ፣ የማህበረሰብ ማንነት ደረጃ መስጫ ከነዚህ ናሙና ከተሞች ውስጥ መድረስ የተቻሉትና ነው፡፡ ሰው ቤት ሲሰራ ንብረት ያፈራል፣ ይህም ንብረት ለማሳያ ሆን ተብለው የተለዩት 6 ከተሞች ዳግም ዳሰሳ በተቸገረ ጊዜ የሚሸጥና በገንዘብ ሊለወጥ የሚችል፤ በማካተት ነው፡፡ ለብድር አገልግሎት በዋስትና በማስያዝ ገንዘብ የጥናቱ ዋና ግኝቶችና ምከረ-ሃሳቦች ከባንክም ሆነ ከሌሎች ምንጮች ማግኘት የሚያስችል ንብረት ነው። ቤት ከ.

Pages
8
Title in English
የፖሊሲ አጭ - ር መግለጫ/ - Policy Brief የፖሊሲ አጭር መግለጫ/ [from PDF fonts]
Published in
Ethiopia

Creators/Authors