CO2 reduction benefits from circular measures (only available in Dutch)
Coherent Identifier 20.500.12592/vvd8sw

CO2 reduction benefits from circular measures (only available in Dutch)

1 February 2023

Summary

1.2 Doel Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de broeikasgasreductie van twaalf circulaire beleidsmaatregelen op mondiale schaal in Nederland, en hoe deze vertaald kan worden naar de Klimaat en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). [...] We hebben de impact van de ondersteuning niet kunnen kwantificeren omdat het moeilijk is om de directe relatie in te schatten tussen de ketenregisseur en de totstandkoming van de emissiereductie. [...] Hoe kan het effect van de maatregelen worden berekend in de KEV? Het PBL geeft aan dat circulaire maatregelen gemodelleerd kunnen worden door uit te gaan van een daling in de productie van primaire materialen en door een afname in verbrand afval. [...] Binnenlandse en − Het is moeilijk om aan te geven wat de exacte relatie is tussen de werkzaamheden van mondiale CO2- de ketenregisseur en de realisatie van het project. [...] De mate waarin dat is, en hoe deze opties met elkaar te vergelijken zijn, hangt af van de hoogte van de CO2-heffing en van de invulling van het maatwerk.

Pages
35
Title in English
CO 2 - reduction of circular measures [from PDF fonts]
Published in
Netherlands

Creators/Authors

Tables

5 results found