a Handboek Milieuprijzen 2023
Coherent Identifier 20.500.12592/dwdkf1

a Handboek Milieuprijzen 2023

27 February 2023

Summary

Het Handboek Milieuprijzen geeft naast bovenstaande milieuprijzen voor ReCiPe-midpoints voor Nederland ook nog: — milieuprijzen voor ReCiPe-midpoints voor emissies in de EU27; — milieuprijzen voor een gedeelte (CAT I en II) van de PEF voor Nederland en de EU27. [...] Bij de milieukundige modellering is er in de lage en centrale variant van de prijzen gekozen voor de meest conservatieve aanname over de dosiseffectrelaties. [...] In dergelijke gevallen is het beter om een specifieke studie te doen naar de verspreiding van de toxische stoffen in het milieu, de opname in mens, plant en dier en de effecten van die opname op de menselijke gezond- heid of de ecosysteemdiensten incl. [...] De bandbreedte in deze schattingen geeft de onzekerheid weer in de waardering van mensen voor milieukwaliteit die expliciet dient te worden meegenomen in een MKBA volgens de richtlijnen van de Algemene Leidraad (CPB; PBL, 2013). [...] Volgens de methodiek van het Handboek Milieuprijzen worden de welvaartseffecten van emissies gemo- netariseerd op een in de welvaartseconomie gebruikelijk kader.

Pages
276
Title in English
a Environmental Awards Handbook 2023 [from PDF fonts]
Published in
Netherlands

Creators/Authors

Tables

9 results found