BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ SONRASINDA ACİL SU TEMİNİ ve SANİTASYON İHTİYACI Ön İnceleme Raporu
Coherent Identifier 20.500.12592/vs7750

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ SONRASINDA ACİL SU TEMİNİ ve SANİTASYON İHTİYACI Ön İnceleme Raporu

28 August 2023

Summary

Depremin İstanbul Su-Atık Su Tesislerine ve Şebeke Hatlarına Etkisi Araştırıldı 2022 yılında tamamlanan diğer bir proje olan ‘Olası Bir Depremin İstanbul Su-Atık Su Tesislerine ve Şebeke Hatlarına Etkisinin Araştırılması Projesi’ kapsamında; İdaremize ait tesislerin ve mekanik sistemlerin, ayrıca, içme suyu isale ve atık su kolektör hatlarının deprem analizleri yapılmış ve her bir tesis için güçle. [...] İSKİ Su ve Atık Su Hizmetleri Deprem Dirençliliği Acil Eylem Planı’ çalışması başladı İSKİ İÇME SUYU VE KANALİZASYON MASTER PLANI DEPREM ÇALIŞMALARI Devam eden ‘İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Plan’ çalışmamızda da deprem önemli bir gündem maddesi olmuş; olası bir deprem durumu öncesi ve sonrası için alınması gereken önlemler kısa, orta ve uzun vadede ortaya konulmuştur. [...] Bu nedenle Su ve Çevre sağlığı hizmetleri konusunda deprem öncesi deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili fiziksel altyapı ve toplumsal bilgi ve bilinç olarak hazırlıklı olunması önem taşır. [...] Mahalle ve semt birimlerinde yapılan hazırlıklar çok önemli Sonuç olarak çeşitli ülkelerdeki depremde ilave ve alternatif su kaynağı olarak, deniz suyu (kıyı kentlerinde) yeraltı suyu ve toplanmış yağmur suyu kullanılması için fon ve programların yürürlüğe konduğu , fiziksel altyapı hazırlıkları yapıldığı ve mahalle semt birimlerinden başlayarak deprem sonrasında bu hizmetlerin sağlanması için top. [...] İBB web sayfasında Genel Afet Hazırlıkları kapsamında su temini ile ilgili çalışmalarda yer alan “belirlenen geçici iskan bölgelerine su ve kanal altyapı tesisatı yapılmış ve afet anında kurulacak çadır kentlerde kullanılmak üzere gerekli malzemeler temin edilmiştir” açıklamasındaki su ve kanal altyapı tesisatı yapılmış geçici iskan bölgelerinin ve su ve kanal altyapı tesisatının periyodik olarak.

Pages
30
Title in English
PRELIMINARY REVIEW REPORT ON URGENT WATER SUPPLY AND SANITATION NEEDS AFTER THE EXPECTED ISTANBUL QUAKE
Published in
Turkey

Creators/Authors