Büyük Kentlerin  Su Yönetimleri Artan Risklere  Hazırlıklı Mı ? - Dursun Yıldız
Coherent Identifier 20.500.12592/40s7j7

Büyük Kentlerin Su Yönetimleri Artan Risklere Hazırlıklı Mı ? - Dursun Yıldız

19 September 2023

Summary

Muhtelif birçok hizmet türü olan İdareler, hizmetlerini ne derece etkin ve verimli yerine getirdiklerini sürekli ve sistematik şekilde ölçmek ve takip etmek mecburiyetindedir. [...] 1 SUEN’in Raporlarındaki Durum Değerlendirmesi Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) tarafından ,Su ve Kanalizasyon İdarelerinin hizmet ve performans seviyelerini kıyaslamalı şekilde ortaya koymak amacıyla 2017 yılında başlatılan “Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında Mukayeseli Değerlendirme (Benchmarking)” çalışmasının 3. [...] Kurumsal stratejik yönetim göstergeleri arasındaki “geçerli olan ve idarece uygulanan bir master planın varlığı” göstergesi için bilgi veren 28 idarenin beyanlarına göre geçerli ve uygulanan bir master plana sahip olmayan idarelerin oranı %75’tir. [...] SUKİ’lerin enerji ve finansal performans verimlilikleri düşük İdarelerin özellikle enerji verimliliği ve finansal performans alanlarında göreceli olarak düşük performans gösterdiği görülmektedir. [...] SUKİ’lerin performansı ve sürdürülebilirliği kritik seviyede SUEN tarafından yapılan çalışma kapsamında; idarelerin yeterliliği ve etkinliği, kurumsal başarılarının ve sürdürülebilirliklerinin temelini oluşturan 7 önemli alt kategoride sorgulanmıştır.

Pages
5
Title in English
Are Water Managements of Big Citys' Prepared for Increased Risks? - Dursun Star [from PDF fonts]
Published in
Turkey

Creators/Authors