”Każdy ma swoją historię, ale ból jest ten sam” - Doświadczenia i potrzeby osób starszych
Coherent Identifier 20.500.12592/mc06s5

”Każdy ma swoją historię, ale ból jest ten sam” - Doświadczenia i potrzeby osób starszych

20 September 2023

Summary

w Polsce, a także innych rodzajów pomocy w Kluczowe znaczenie ma konsultowanie się z osobami społecznościach, w których żyją, w tym wzmacniających starszymi podczas projektowania programów, które więzi i kontaktów społecznych, na przykład w grupach uwzględniają ich potrzeby i wykraczają poza ogólne wsparcia dla starszych Ukraińców. [...] Co ważne, respondenci w wieku powyżej 70 lat o orzeczenia o niepełnosprawności w Polsce, otrzymali częściej doświadczali trudności językowych niż osoby je i żaden z nich nie napotkał znaczących trudności w w wieku od 60 do 69 lat (32,5 procent w porównaniu tym procesie. [...] asystenta, który towarzyszyłby im podczas wizyty Ponadto respondenci w wieku powyżej 70 lat częściej lekarskiej, jako barierę w dostępie do opieki zdrowotnej poddają się leczeniu lub przyjmują leki (73 procent (13,5 procent w porównaniu do siedmiu procent w porównaniu do 60 procent wśród respondentów w grupie wiekowej 60-69 lat). [...] (...) Jeśli ktoś osób z niepełnosprawnością w porównaniu do 48 jest w trudnej sytuacji, może zwrócić się do procent osób bez niepełnosprawności i 66 procent Ośrodka Pomocy Społecznej i otrzymać osób z przewlekłą chorobą w porównaniu do 34 procent zasiłek celowy na pokrycie kosztów leków, osób bez przewlekłej choroby). [...] Siedemdziesiąt dziewięć o los krewnych pozostawionych w Ukrainie i procent respondentów zamartwiało się, odczuwało ogólnie o trudnej sytuacji w kraju, trudnościach niepokój i/lub depresję „codziennie” (56 procent) w przystosowaniu się do życia w Polsce, tęsknocie lub „przez większość dni” (23 procent) w miesiącu za domem i niepewności co do przyszłości.

Pages
44
Title in English
“Everyone has their own story, but the pain is the same” - Experiences and needs of older people [from PDF fonts]
Published in
United Kingdom

Tables

3 results found