DSİ’nin   TARİHİ - Dursun Yıldız SPD Başkanı
Coherent Identifier 20.500.12592/wvtxss

DSİ’nin TARİHİ - Dursun Yıldız SPD Başkanı

1 October 2023

Summary

Su ve DSİ tarihini bugünlerin anlamasına yardımcı olan bu çok değerli yayın DSİ Vakfı tarafından 2000 yılında yayınlanmış ve birçok kişi, kurum ve kuruluşa ışık tutmuştur. [...] 20 Su ve toprak kaynaklarımızın geliştirilmesinde çok önemli işlevler gören ve büyük deneyim ve birikime sahip olan DSİ Genel Müdürlüğünün bu dönemde kurumsal olarak bir gerileme dönemine girişinin nedenleri ve sonuçları aslında DPT'nin 7. [...] DSİ Genel Müdürlüğü bugüne kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıkların bünyesinde yer almıştır.31.08.2007 tarihinden itibaren Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan DSİ 2011 yılından itibaren yeni kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. [...] Bu arada Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. [...] Tüm dünyada su yönetimi ve planlaması alanındaki gelişmeler ve ülkemizin gelişen ve farklılaşan ihtiyaçları dikkate alındığında bu çok doğal bir yenilenme ihtiyacıdır.

Pages
28
Title in English
DSI'S HISTORY — Dursun Yıldız SPD President [from PDF fonts]
Published in
Turkey

Creators/Authors

Tables

1 results found