Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers

Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers

Type Think Tank
Website norden.org
Wikipedia Wikipedia
Twitter
Year founded 1952
Location Copenhagen Denmark Denmark
Functions Advocacy, Research
Funding sources Governments or multi-govt organizations
Tags international cooperation
Summary The Nordic Council of Ministers and the Nordic Council are the main forums for official Nordic co-operation, which involves Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, the Faroe Islands, Greenland and Åland. Our vision is to make the Nordic region the most sustainable and integrated region in the world. The Nordic Council is the official body for formal inter-parliamentary co-operation while The Nordic Council of Ministers is the official body for inter-governmental co-operation in the Nordic Region.

Flag this organization

Collections

Publications

Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers · 21 December 2022 Swedish

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta …


Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers · 21 December 2022 English

The Nordic countries share many cross-sectoral targets at the national level to meet ambitious environmental, social, sustainable, and innovative development goals and targets. However, in the context of spatial planning, …


Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers · 19 December 2022 English

The Nordic Council of Ministers’ eHealth group assigned the Nordic eHealth standardizations group with the task of developing a common Nordic description and/or approach to the basic interoperability elements of …


Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers · 19 December 2022 English

This report presents new and updated knowledge about Nordic coastal communities and their socio-economic situation. We investigate key structures and value chains in eight coastal communities in Greenland, Iceland, the …


Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers · 19 December 2022 Swedish

Denna kunskapsöversikt av Kulturanalys Norden gör en samlad analys av kunskapsunderlag som behandlar olika perspektiv på delaktighet i kulturlivet i Norden. Ett delsyfte med rapporten är att identifiera angelägna områden …


Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers · 15 December 2022

Nunani Avannarlerni inuiaqatigiinnut atugarissaarfiusunut tunngavigisat tassaapput innuttaaqataasut tamarmik assigiinnik periarfissanut, toqqissisimanissamullu taamaaqatigiinnik tunngaveqartinnissaat – suiaassutsit, inuiaqatigiinni sorlerni pinngorfeqarneq, upperisat, isummat pigiliussat, atuuffeqarfiit, ukioqassuseq imaluunniit atoqatigiittarnikkut sorlernut sammiveqartuuneq apeqqutaatinnagit. Inooqatigiinni pisinnaatitaaffitik …


Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers · 15 December 2022 English

The Nordic countries are big consumers of home textiles and clothing, but the textiles do not stay here for a long time. Although some clothes and home textiles are reused …


Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers · 15 December 2022 English

Equal opportunities and security regardless of a citizen’s gender, ethnicity, religion, belief, functional capacity, age, or sexual orientation are cornerstones of the Nordic welfare societies. Our social rights provide everyone …


Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers · 15 December 2022 Swedish

Principerna för välfärdssamhället i Norden handlar om medborgarnas förutsättningar att ha lika möjligheter och trygghet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, övertygelse, funktionsförmåga, ålder eller sexuell läggning. Alla har genom sina …


Nordic Co-operation | Nordic Council & Nordic Council of Ministers · 15 December 2022 Icelandic

Meginreglan í norrænum velferðarsamfélögum er að íbúar njóti jafnra tækifæra og öryggis óháð kyni, uppruna, trúarbrögðum, lífsskoðun, líkamlegu og andlegu atgervi, aldri eða kynhneigð. Félagsleg réttindi veita öllum jafnan aðgang …


View more