cover image: Quản lý cháy rừng dựa vào cộng đồng - Tăng cường các giải pháp dựa vào cộng đồng trong quản lý cháy rừng để xây dựng cảnh quan rừng bền vững, giàu tính đa dạng sinh học, có khả năng

20.500.12592/59zw8j0

Quản lý cháy rừng dựa vào cộng đồng - Tăng cường các giải pháp dựa vào cộng đồng trong quản lý cháy rừng để xây dựng cảnh quan rừng bền vững, giàu tính đa dạng sinh học, có khả năng

3 Jan 2024

Thông tin tóm tắt Dự án Giới thiệu chung Sơ lược về Dự án Dự án Quản lý cháy rừng dựa vào cộng Dự án được triển khai trong hai năm, đồng (CBFiM) đang hỗ trợ các cộng đồng bắt đầu từ ngày 1/10/2022 và kết thúc và Chính phủ của các quốc gia ở khu vực vào ngày 30/9/2024. [...] Châu Á - Thái Bình Dương, giảm tần suất, cường độ cháy rừng và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu Dự án góp phần giải quyết các nguyên thông qua các hoạt động tăng cường nhân gốc rễ của cháy rừng và đáp ứng năng lực và đẩy mạnh việc ứng dụng công các mối quan tâm ngày càng cao của nghệ phù hợp với điều kiện thực tế và quốc gia và khu vực về tác động của chia sẻ kiến thức giữa các. [...] cháy rừng đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng RECOFTC, hợp tác với Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ, đang làm việc với nhiều đối tác ở các quốc gia giàu tính đa dạng sinh học Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho cộng đồng và các cơ quan chuyên triển khai các hoạt động tại hiện trường ở trách trong việc quản lý cháy rừng các quốc gia Campuchia, Lào, Thái Lan và và. [...] Suy thoái môi trường và sức khỏe cộng đồng cộng đồng trong góc nhìn bị ảnh hưởng là một trong nhiều tác động tiêu cực của cháy rừng, rộng của phương pháp quản trong bối cảnh mùa cháy dài hơn và các vụ cháy cũng thường lý phòng chống cháy rừng xuyên hơn. [...] Lâm nghiệp cộng đồng hiểu theo nghĩa rộng Nhiều cộng đồng mà RECOFTC đang hợp tác thuộc các khu vực là phương pháp tiếp cận trao có nguy cơ cháy rừng cao là nơi triển khai ý tưởng thí điểm các quyền cho mọi người cùng phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng để hỗ trơ quản lý quản lý, bảo vệ và hưởng phòng chống cháy rừng nhằm nhân rộng trên khắp khu vực hạ lợi từ các khu rừng ở địa lưu sông Mê Công.
Pages
4
Published in
Thailand
Title in English
Community-Based Wildfire Management - Enhancing community-based solutions in wildfire management to build sustainable, biodiversity-rich, capable forest landscapes [from PDF fonts]