B_39_Malaysian_Power_Sector_ExecuticeSummary_Malay_V

20.500.12592/rv15knm

B_39_Malaysian_Power_Sector_ExecuticeSummary_Malay_V

8 Dec 2023

Ringkasan Eksekutif Keberkecualian Daya Saing dalam Sektor Tenaga Malaysia: Menghapuskan Halangan demi Industri Tenaga yang Lebih Hijau dan Inovatif Sistem tenaga adalah penyumbang terbesar kepada pelepasan gas rumah hijau (GHG) buatan manusia dan menyahkarbonkannya adalah penting untuk mengurangkan perubahan iklim. [...] Mencapai matlamat ini memerlukan pelaburan besar dalam sumber dan pengedaran tenaga bersih disokong oleh rangka kerja kawal selia yang mempromosikan pelaburan rendah karbon dan model perniagaan baharu. [...] Sektor tenaga yang secara tradisinya didominasi oleh perusahaan milik kerajaan dan merupakan satu model bersepadu menegak, kini menghadapi anjakan transformasi yang didorong oleh kebimbangan alam sekitar dan peningkatan sumber tenaga boleh baharu di seluruh dunia. [...] Walaupun pemain industri sedia ada di Malaysia kebanyakannya berjaya menyediakan tenaga yang boleh diharap dan mampu milik kepada negara, badan kawal selia sedia ada tidak sesuai untuk menangani cabaran sistem tenaga yang semakin bergantung kepada sumber tenaga yang bersih, berkala dan tidak berpusat. [...] Laporan ini juga meneroka model perniagaan inovatif dan rangka kerja dasar yang telah memudahkan usaha penyahkarbonan yang berjaya di pasaran tenaga termaju.
Pages
2
Published in
Malaysia