cover image: SECURITY BRIEF Importanța strategică a Strâmtorilor Mării Negre 2023 - Responsabil de volum: Șerban-Filip Cioculescu

20.500.12592/73n60bc

SECURITY BRIEF Importanța strategică a Strâmtorilor Mării Negre 2023 - Responsabil de volum: Șerban-Filip Cioculescu

17 Jan 2024

Acest obiectiv a fost realizat prin Tratatul de la Montreux (1936) care a impus restricții clare privind tonajul vaselor care tranzitau strâmtorile, a limitat perioada de ședere în Marea Neagră a vaselor statelor non-riverane în timp de pace și a dat Turciei dreptul de a închide strâmtorile în timp de război, dacă se simțea amenințată sau era angrenată în război. [...] Din cel de la Niceea a pornit mişcarea de recucerire a teritoriului ocupat de latini, încheiată în 1261. [...] DE LA TRATATUL DE LA KUCIUC- KAINARGI (1774) LA TRATATUL DE LA UNKIAR ISKELESSI (1833) Perioada cuprinsă între războiul ruso-otoman (1768 – 1774) și tratatul de la Unkiar Iskelessi (iulie 1833) a reprezentat pe de o parte, o epocă de expansiune a Rusiei spre Strâmtori iar, pe de altă parte, un efort constant al marilor puteri occidentale - Marea Britanie și Franța - pentru a limita această expansi. [...] De la Tratatul de la Kuciuc-Kainargi (1774) la Tratatul de la Unkiar Iskelessi (1833) 37 de la Adrianopol care a adus noi modificări regimului circulației prin strâmtori. [...] „Criza orientală”, declanșată de afirmarea independenței Egiptului față de otomani, a oferit marilor puteri prilejul de a se întruni, în 1840, în conferința de la Londra.
Pages
120
Published in
Romania
Title in English
SECURITY BRIEF The Strategic Importance of the Black Sea Straits 2023 - Volume Manager: Șerban-Filip Cioculescu [from PDF fonts]