cover image: Wythnos Cymorth Cristnogol 2024 - Gwasanaeth pob oedran - Cyflwyniad ar gyfer arweinydd y gwasanaeth

20.500.12592/89324p6

Wythnos Cymorth Cristnogol 2024 - Gwasanaeth pob oedran - Cyflwyniad ar gyfer arweinydd y gwasanaeth

2 Apr 2024

Gallech hefyd ystyried sut i drefnu pobl fel y gallant siarad mewn grwpiau yn hawdd a chyfforddus yn yr adeilad y byddwch yn ei ddefnyddio. [...] Yn union fel yn y DU, mae cost eitemau hanfodol bob dydd yn codi. [...] 46 Pam dylech chi gael gwobr am garu'r bobl hynny sy'n eich caru chi? Onid ydy hyd yn oed y rhai sy'n casglu trethi i Rufain Ref yn gwneud cymaint â hynny? 47 Ac os mai dim ond eich teip chi o bobl dych chi'n eu cyfarch, beth dych chi'n ei wneud sy'n wahanol? Mae hyd yn oed y paganiaid yn gwneud hynny! 48 Ond rhaid i chi fod yn berffaith, yn union fel mae'ch Tad nefol yn berffaith. [...] Gallai pobl ystyried y canlynol: • y pethau a welwch chi os yw cariad yn cael ei roi ar waith • sut mae modd rhoi cariad ar waith yn lleol • sut mae modd rhoi cariad ar waith i’n cymdogion ledled y byd. [...] Cân o’ch dewis i gloi Wrth i chi ddod â'r gwasanaeth i ben fel arfer, gall fod yn foment berthnasol a phwerus i wahodd aelodau o'r gymuned i ddarllen eu gweddïau ysgrifenedig am y modd y gallwn ni fel eglwys gyfan fod yn gymuned sy'n adlewyrchu cariad Duw tuag at y byd ehangach.

Authors

Microsoft Office User

Pages
7
Published in
United Kingdom
Title in English
Christian Support Week 2024 - All ages service - Introduction for service leader [from PDF fonts]