cover image: Gweddau ar gyfer W  - ythnos Cymorth Cristnogol

20.500.12592/0vt4hjt

Gweddau ar gyfer W - ythnos Cymorth Cristnogol

11 Apr 2024

Mae ei haelioni yn ddiddiwedd! Gweddïwn y bydd pob un ohonon ni’n cydnabod y doniau sydd ganddon ni i’w rhannu, Dduw, rydym yn ddiolchgar am dy gariad; cariad sy’n ein Ac y gwelwn ninnau hefyd gyfoeth doniau a thalentau ein newid, yn troi ein blaenoriaethau ben-i-waered, ac eto, cymydog. [...] Boed inni i gyd fod yn rhydd i fyw bywyd yn llawen, yn ei holl Gweddïwn dros y rhai hynny a gyflawnder. [...] Rhoddwn ddiolch dy fod yn addo, pan fod popeth arall o’n cwmpas yn ymddangos fel ei fod yn ymddatod, y Dduw, yr Un y mae ei haelioni yn ddiddiwedd, bydd Dy gariad yn parhau yn gadarn a diwyro. [...] Gweddi i Gloi O Dduw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, mae dy gariad helaeth Dduw, yr Un y mae ei haelioni yn ddiddiwedd, yn ein bendithio ni; does dim ffiniau i dy ofal a dy dosturi. [...] Efallai yr hoffech gynnwys y canlynol yn eich gweddi: Heddwch yn y Dwyrain Canol Diwedd ar y rhyfel yn Wcráin Bendith Y rhai hynny a effeithir gan y gwrthdaro yn Boed inni ddyfalbarhau mewn ffydd, Swdan Y gwaith cyfredol o sefydlu heddwch Boed inni gamu allan mewn gobaith, yn Burundi] Boed inni weithredu a llefaru mewn cariad, Trwy Cofiwn am y bywydau a gollwyd yn terfysgoedd.

Authors

Eleri Haf Alter

Pages
2
Published in
United Kingdom
Title in English
Vows for W - Ythnos Christian Aid [from PDF fonts]