Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/nd37sq

Beperkte herziening van de High Level Structure - Van High Level naar Harmonized Structure

18 May 2021

Summary

Het project is afgerond en het resultaat is vanaf mei 2021 onderdeel van de ISO Directives, de spelregels voor het ontwikkelen en opstel- len van de mondiale ISO-normen. [...] Daarom werd eind 2018 een task force behoefte te hebben aan beter op elkaar afge- opgezet, die de opdracht kreeg een beperkte stemde normen om de ge√Įntegreerde toepas- De HLS is gepubliceerd in 2012 en in de jaren herziening van de HLS voor te bereiden. [...] Kern van de HLS is het beheersen Alle ISO-normen worden periodiek beoordeeld Voortaan moet in de scope van een manage- van risico‚Äôs en benutten van kansen (risicoma- op relevantie en actualiteit. [...] was het afscheid van de bekende begrippen verworvenheid in de HLS van 2012 en alle Daarom is in hoofdstuk 8 nu gekozen om eisen documenten, procedure en registraties en de daarop gebaseerde managementsysteem- te stellen aan de extern geleverde processen, introductie van het concept gedocumenteerde normen behouden, namelijk het expliciteren producten en diensten die relevant zijn voor informatie. [...] van het managementsysteem en eigenlijk organisatie opereert (ontwikkelingen, stake- van de organisatie als geheel, en moet daarom holders) worden risico‚Äôs en kansen bepaald die DE ORGANISATIE BEPAALT AAN WELKE worden vastgelegd (in welke vorm en mate dan de organisatie moet beheersen en benutten STAKEHOLDEREISEN WORDT VOLDAAN ook)? Sowieso is de HLS erg terughoudend in om haar doelen te realiseren.

Pages
3
NEN
Netherlands Standardization Institute