Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/m3s90f

Kapalı Hacimlerde ve İklimlendirme Sistemlerinde - Ultraviyole Işınım ile Dezenfeksiyon - Teori ve Pratik

2 June 2021

Summary

TTMD İç Çevre Komitesi UVC Çalışma Grubu IV UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri Kapalı Hacimlerde ve İklimlendirme Sistemlerinde Ultraviyole Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri 29-30 Mayıs 2021 İç mekan havasında mikrobiyal kökenli partiküllerin (biyoaerosolların) ve diğer kaynaklardan ortaya çıkan biyo- lojik kökenli olmayan partiküllerin mevcudiyeti, iç hava içeriğ. [...] İç ortamda önemli bir kaynak olmasa bile, insanın varlığı ve dış hava ile içeriye taşınım sonucu iç hava ve çökelmiş tozda (house dust, ev tozu) karşımıza çıkabilmektedir. [...] [11], iç ortam tozunda ortalama endotoksin derişim aralığını ev, okul ve ofis için sırasıyla 660-107.000 Endotoksin Unit (EU)/m2, 2180-48.000 EU/m2, 2700-12.890 EU/m2 olarak belirlemiş; iç havada ise bu değerler evler için 0,04 ve 1610 EU/m3, okul ve ofisler için 0,07 ve 9,30 EU/m3 olarak bildirmiştir. [...] [44] bakteri ve küf kökenli endotoksin ve glukanların varlığının hava yollarında tahriş ve iltihaplanmanın nedeni olduğunu bildirmişlerdir. [...] Çok çeşitli türlerin varlığı ve her biri için örnekleme yöntemi ve standardizasyonu gibi zorluklar olsa da özellikle kalabalık mekanlarda uygun havalandırma teknikleri ve temizleme prosedürleri kullanılarak sağlıklı bir iç hava kalitesi sağlanmasının gerekliliği yadsınamaz.

Pages
144
TTMD
Turkish Society of HVAC and Sanitary Engineers

Create your FREE account to get started