cover image: Hur har Covid-19-pandemin påverkat skatteinkomster och arbetsinkomster?

20.500.12592/9h2j38

Hur har Covid-19-pandemin påverkat skatteinkomster och arbetsinkomster?

29 Jun 2021

Skatteuppbörden ger dessutom information om var i ekonomin som aktiviteten har påverkats relativt mycket, vilka sektorer och grupper av företag och individer som har drabbats, och vilka konsekvenser det har för såväl skatteintäkter som det samhällsekonomiska utfallet i stort. [...] I centrum står företagens inbetalningar av moms och punktskatter, vilka ger en bild av omsättning och skattekraft i såväl ekonomin som helhet som i olika sektorer och geografiska regioner. [...] Den beräknas i procent av företagens försäljning och är därmed per konstruktion spegelbilden av omsättningen av varor och tjänster i ekonomin. [...] Förenklat ser vi två möjliga mekanismer: antingen skedde en ökning av alkoholkonsumtionen i befolkningen under sommaren 2020, eller så är effekten en följd av reserestriktionerna som infördes under pandemin och av en minskning i gränshandeln i Danmark och Tyskland. [...] Incitamentsförändringar i sjukförsäkringssystemet av det här slaget har i tidigare 16 studier visat sig ha betydande effekter på sjukfrånvaron.6 Därför är det rimligt att förvänta sig att en del av pandemieffekten som vi skattar på sjuklön drivs av ändrade incitament och inte enbart som en direkt följd av Covid-19-relaterad sjuklighet.

Authors

Nikolay Angelov

Pages
31
Published in
Sweden
Title in English
How has the Covid-19 pandemic affected tax income and labor income?

Tables