Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/32ptw3

Regional webinar for Candidate Countries and EAfA Partner Countries

20 December 2021

Summary

Ovaj skup je šesti regionalni vebinar Evropske fondacije za obuku (ETF) i Evropske alijanse za pripravništvo (EAfA), organizovan radi diskusije na temu aktivnosti realizovanih u vezi sa javnim politikama i različitih aktuelnosti vezanih za učenje zasnovano na radu (eng. [...] AKTIVNOSTI U VEZI SA POLITIKOM EU Jasmina Poličnik, sekretarka u Direktoratu za srednje i više školstvo i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete Cesare Onestini, direktor Evropske fondacije za obuku, otvorio nauke i sporta Slovenije, predstavila je prioritete je skup i tom prilikom ponovio da je ova organizacija slovenačkog predsjedavanja, što obuhvata i obnovu posvećena razvoju većeg broja. [...] o Evropskom okviru za kvalitetno i djelotvorno pripravništvo * Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i ista je u skladu sa UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ o proglašenju nezavisnosti Kosova. [...] U toku su i obuke za mentore Sljedeći skup organizacija ETF i EAfA zakazan je za 2022. [...] Isti će biti prilika za diskusiju na temu digitalizacije u zemljama kandidatima i partnerima, kao i na Crna Gora temu korišćenja fondova EU za projekte digitalnog U Crnoj Gori je posljednjih godina zabilježen unapređenja u oblasti stručnog obrazovanja.

Authors

Pages
2