Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/h4w0j7

Regional webinar for Candidate Countries and EAfA Partner Countries

20 December 2021

Summary

Јасмина Поличник, секретар во Дирекцијата за средно и високо образование и АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ПОЛИТИКАТА НА ЕУ образование на возрасни во Министерството за образование, наука и спорт на Словенија, ги претстави приоритетите на словенечкото претседателство, што Цезаре Онестини, директор на Европската фондација за обука, го отвори вклучува и обновување на Европската агенда за учење на возрасни. [...] состанокот и во таа прилика повтори дека организацијата е посветена на развојот на поголеми број и подобрување на квалитетот на приправнички ангажмани преку поддршка на земјите кандидати во ФИНАНСИРАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА усвојувањето и спроведувањето на релевантните мерки. [...] По три години од спроведувањето на Препораката на Советот од 2018 година за Европската рамка за квалитетно и ефективно стажирање (EFQEA), извештајот на Комисијата покажува дека, и покрај фактот што * Оваа ознака не ги доведува во прашање ставовите за статусот и истата е во согласност со UNSCR 1244/1999 и мислењето на ICJ за прогласување на независноста на повеќето земји-членки исполниле седум крит. [...] Со ажурирање на Алциониот Овој вебинар беше и можност да им посакаме добредојде на двете нови план за дигитално образование утврдени се амбициозни цели со цел земји-партнери на ЕТФ во Алијансата, Израел и Молдавија, кои го покажаа развој на високо функционален екосистем на дигитално континуираниот раст на заедницата на активни учесници, а со тоа и образование зголемената посветеност за заедничка р. [...] Целта на 2022.година програмата е и на учесниците да им ги обезбеди Во согласност со приоритетите на EAfA организацијата и коментарите на членките, ќе се потребните вештини за идната професија, а учеството во продолжи со активностите како што се вебинари и дискусии во живо, како и со новите неа води до добивање на сертификат „калфа“.

Authors

Pages
2