Spoločný návrh harmonizovaných sankcií v Taliansku, Francúzsku a Rakúsku (návrh) - 1) Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky Transponovaná smernica Nižšie uvedené sankcie sa vzťahujú na každého dotknutého zamestnanca. Uvedené percento sa pr
Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/n12h3h

Spoločný návrh harmonizovaných sankcií v Taliansku, Francúzsku a Rakúsku (návrh) - 1) Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky Transponovaná smernica Nižšie uvedené sankcie sa vzťahujú na každého dotknutého zamestnanca. Uvedené percento sa pr

14 November 2022

Summary

Uplatniteľné právne predpisy Príslušné Požiadavky Nedodržanie predpisov z Úmyselné nedodržiavanie ustanovenia nedbanlivosti predpisov Prvýkrát Opätovný Prvýkrát Opätovný výskyt alebo výskyt alebo pretrvávanie pretrvávanie (viac ako raz v (viac ako raz v priebehu troch po priebehu troch po sebe nasledujúcich sebe nasledujúcich kalendárnych rokov) kalendárnych rokov) Transparentné a Článok 3 Podmien. [...] Okrem toho sa v prípade krátkodobej choroby z povolania (4 až 12 týždňov), strednodobej choroby z povolania (12 týždňov až 1 rok) a dlhodobej choroby z povolania (1 rok a viac) uplatňuje dodatočné zníženie o 5 %, 7 %, resp. [...] Uplatniteľné právne Príslušné Požiadavky Nedodržanie predpisov z Úmyselné nedodržiavanie predpisy ustanovenia nedbanlivosti predpisov Prvýkrát Opätovný Prvýkrát Opätovný výskyt alebo výskyt alebo pretrvávanie pretrvávanie (viac ako raz v (viac ako raz v priebehu troch po priebehu troch po sebe nasledujúcich sebe nasledujúcich kalendárnych rokov) kalendárnych rokov) Opatrenia na podporu Článok 5 Vš. [...] Okrem toho sa v prípade krátkodobej choroby z povolania (4 až 12 týždňov), strednodobej choroby z povolania (12 týždňov až 1 rok) a dlhodobej choroby z povolania (1 rok a viac) uplatňuje dodatočné zníženie o 5 %, 7 %, resp. [...] Uplatniteľné právne Príslušné Požiadavky Nedodržanie predpisov z Úmyselné nedodržiavanie predpisy ustanovenia nedbanlivosti predpisov Prvýkrát Opätovný Prvýkrát Opätovný výskyt alebo výskyt alebo pretrvávanie pretrvávanie (viac ako raz v (viac ako raz v priebehu troch po priebehu troch po sebe nasledujúcich sebe nasledujúcich kalendárnych rokov) kalendárnych rokov) Minimálne požiadavky na Článok 3.

Pages
4