Anunț de concurs pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef secție, Secția programe studii

20.500.12592/6z76q9

Anunț de concurs pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef secție, Secția programe studii

3 Mar 2023

Pentru postul vacant de sef sectie, fiecare candidat va depune la dosarul de concurs, in plic inchis $i sigilat, un eseu elaborat pe o tema la alegere, in conformitate cu tematica de concurs, de maxim 10 pagini, redactat cu font Times New Roman, 12, la un rand §i jumatate. [...] Raspunde de executarea in conformitate cu standardele §tiintifice stabilite §i la termen a lucrarilor din planul de cercetare, de pregatire stiintifica, militara si de specialitate a personalului din subordine; 3. [...] Participa la elaborarea planului de cercetare, intocmeste temele de cercetare pentru personalul din subordine si le repartizeaza colectivelor de cercetare; 5. [...] Elaboreaza, in calitate de autor sau co-autor, anual, 1-2 lucrari de cercetare in domeniul sau de expertiza §tiintifica, precum si alte contributii stiintifice, pentru publicare in revista de specialitate a institutului; 6. [...] Raspunde de starea disciplinara, de respectarea legalitatii si a normelor de conduita stabilite, de catre intregul personal din subordine; 14.
Pages
4
Published in
Romania
Title in English
ROMANIA MINISTRY OF DEFENSE NAJIONAL Military Unit 02526 0 2. [from PDF fonts]