cover image: Legea 206 din 2004 - privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si ino

20.500.12592/p6v95s

Legea 206 din 2004 - privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si ino

27 Mar 2023

2 Normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare includ: a) norme de bună conduită în activitatea ştiinţifică; b) norme de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul competiţiilor de proiecte organizate din fonduri publice; c) norme de bună conduită în activitatea de eval. [...] 1/2011, în Codul de etică, în codurile de etică pe domenii, în regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor de cercetare-dezvoltare, respectiv în cartele universitare, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de către comisiile de etică conform art. [...] (2) Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului Naţional de Etică se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. [...] (3) Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de către comisia de etică, se comunică autorului sesizării în scris şi se face public pe site-ul web al instituţiei în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea sesizării; în cazul constatării unor abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare- dezvoltare, raportul numeşte persoanele vinovate şi stabileşte una. [...] (3), sancţiunile stabilite de comisia de analiză sunt puse în aplicare de către conducătorul instituţiei sau de către consiliul de administraţie, după caz, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării raportului conform alin.

Authors

2526-JURIL-227N

Pages
12
Published in
Romania
Title in English
LAW No. 206 of 27 May 2004 (*updated*) ISSUER: PUBLISHED IN: [from PDF fonts]