SEFYLLFA NATUR CYMRU 2023
Coherent Identifier 20.500.12592/0rrrp8

SEFYLLFA NATUR CYMRU 2023

26 September 2023

Summary

o’i gymharu â 40% a 46% o ein penawdau? Mae newidiadau mewn digonedd yn rywogaethau planhigion Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar debygol o gael eu canfod yn gynt ac blodeuol a bryoffytau yn 18% 20% dri mesur o newid bioamrywiaeth: y drefn honno sydd wedi o fod o fwy o faint na newidiadau cynyddu yn eu dosbarthiad. [...] y Shrill Carder Bee, y angen cynnal llawer o gamau gweithredu mae Gwastadeddau Gwent yn Ne Cymru yn i’w cynnal yn yr hirdymor a gall hyn fod un o’r cadarnleoedd prin sydd ar ôl, a Phryf y yn arbennig o heriol, ond mae ymatebion Cerrig Scarce Yellow Sally sydd ond i’w weld rhywogaethau dan fygythiad yn ddangosydd mewn un lleoliad yn unig yn y DU, ar yr Afon pwerus o lwyddiant ar gyfer camau adfer D. [...] Yn bwysig, mae’r twf yn y boblogaeth yn Gronant yn debygol o fod wedi’ii sbarduno gan lefelau uchel o lwyddiant bridio yn hytrach na recriwtio oedolion sydd wedi ffoi o nythfaoedd Little Tern eraill yn y DU. [...] Mae gorbysgota yn gyfartal o ardaloedd gwarchodedig a bwysig i lywio’r dull rheoli a monitro yn yn y DU (Safon Coetir y DU/UKFS) ac mae’n a dulliau pysgota sy’n niweidio cynefinoedd chadwraeth arall sy’n seiliedig ar fesurau y dyfodol ar draws y gyfres ehangach o cael ei gydnabod gan y Cyngor Stiwardiaeth benthig wedi bod yn sbardunau mawr i ardal. [...] Yn yr un nad yw rhywogaethau dan fygythiad yn (cynefin a restrir o dan Adran 7 o Ddeddf Y dyfodolmodd, ar gyfer amrywiaeth o blanhigion ac cael eu colli, rhaid inni hefyd ystyried a yr Amgylchedd (Cymru) 2016) sydd mewn anifeiliaid, mae tueddiadau mewn dirywiad Mae ardaloedd gwarchodedig a reolir yn yw ardaloedd gwarchodedig yn cefnogi’r SoDdGA.a rhywogaethau â blaenoriaeth yn debyg dda yn hanfodo.

Pages
26
Title in English
NATURE SITUATION WALES 2023 [from PDF fonts]
Published in
United Kingdom

Tables

2 results found