Finance Think - Economic Research & Policy Institute

Finance Think - Economic Research & Policy Institute

Type Research Center
Website
Year founded 2012
Location Skopje North Macedonia North Macedonia
Functions Education and training, Research
Tags development economics
Summary Finance Think is an independent and non-for-profit economic research and policy institute, founded in 2012. Misiion - Improve the impact of economic and social trends and policies on citizens in Northern Macedonia and the Western Balkans region through economic research, evidence-based advocacy and data-driven advocacy, and foster critical debate on economic processes.

Flag this organization

Publications

Finance Think - Economic Research & Policy Institute · 15 November 2023 Macedonian

на животот Ноември 2023 Целта на анкетата е да даде индикативен приказ за очекувањата на граѓаните за движењето на цените на краток и среден рок, вклучително и перцепција за изворите …


Finance Think - Economic Research & Policy Institute · 10 November 2023 Macedonian

Извештајот дава неодамнешен приказ на мерките реалистична слика за македонската од јули 2023 укажува дека од економија во периодот на енергетска мерките наменети и за и ценовна криза, со нагласен …


Finance Think - Economic Research & Policy Institute · 3 November 2023

Project title: Follow-up to the assessment of the socio-economic impact of COVID-19 on children and in- depth study on multidimensional child poverty in North Macedonia Location of Cost of the …


Finance Think - Economic Research & Policy Institute · 31 October 2023 Macedonian

Во насока на приближување и забрзување на интеграцијата во Европската унија, ИОБ се заснова на четирите клучни слободи на единствениот пазар на ЕУ: слободно движење на луѓе, стоки, услуги и …


Finance Think - Economic Research & Policy Institute · 3 October 2023 Macedonian

66 активности на ЕЛС во областа Советот на Општина Охрид усвои и кровови, реконструкција на на енергетиката и енергетската заклучок за изготвување студија стари водоводни и одводни мрежи ефикасност се …


Finance Think - Economic Research & Policy Institute · 22 September 2023 English

The free movement of workers is one of the key freedoms of the regional economic integration that increases the mobility of labor regionally and/or internationally, in search for access to …


Finance Think - Economic Research & Policy Institute · 11 September 2023 Macedonian

Додека, извозот порана (7.1%), но увозот забележа релативно значаен пад (-4.3%), што заедно со падот на инвестициите е одраз на големата неизвесност во економското окружување, на воздржаноста на економските агенти …


Finance Think - Economic Research & Policy Institute · 11 September 2023 Macedonian

Сепак, вработеноста благо се зголеми на 45.5% од 45.1% во претходниот квартал, додека активноста на пазарот на труд на 52.4% од претходните 52%. [...] Finance Think ја намалува проекцијата за …


Finance Think - Economic Research & Policy Institute · 7 September 2023 Macedonian

Само две од мерките се однесуваат на намалување на цените на инпутите за компаниите: таа за намалување на царинските давачки за основните прехранбени производи и суровини, помагајќи да потиснат светските …


Finance Think - Economic Research & Policy Institute · 17 August 2023 Macedonian

врз намалување на ефектот пакет мерки за справување со кризата на трансмисија на цените со цените на храната и енергијата, Драстичното зголемување на цените на храната. [...] За анализа на …


View more