cover image: Nationaal emissieplafond voor ESR-sectoren - Uitwerking beleidsinstrument als borging van klimaatdoelen

20.500.12592/hqbzrp8

Nationaal emissieplafond voor ESR-sectoren - Uitwerking beleidsinstrument als borging van klimaatdoelen

13 Feb 2024

Het bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende tien jaar, gericht op het realiseren van de aangescherpte doelen uit de Klimaatwet. [...] Daardoor komt de hoogte van de prijs voor de emissierechten (in theorie) overeen met de marginale kosten voor emissiereductie binnen de scope van het emissiehandelssysteem. [...] Bij de emissieheffing zit de borgende werking in de hoogte van de heffing: deze dient zo hoog te zijn – en in ieder geval hoger dan de marginale kosten van emissiereductie – dat emissiereductie een aantrekkelijker optie is dan het betalen van de heffing. [...] Opties voor scope nationaal ESR-plafond Twee uiterste opties voor de scope van een nationaal ESR-plafond zijn aansluiten bij de scope van het ETS-2 of aansluiten bij de scope van de ESR. [...] In de tweede plaats wordt de CO2-prijs (of de prijs van een duurzamere brandstofmix) in principe door de brandstofleveranciers doorberekend aan de klant, waardoor het voor diens handelingsperspectief niet uitmaakt waar het aangrijpings- punt van het ESR-plafond ligt.

Authors

Katja Kruit

Pages
114
Published in
Netherlands
Title in English
National emission ceiling for ESR sectors - Development of a policy instrument to secure climate goals [from PDF fonts]