CE Delft

CE Delft

Type Think Tank
Website cedelft.eu
Twitter
Year founded 1978
Location Delft Netherlands Netherlands
Functions Education and training, Research, Sets standards or regulations
Funding sources Services
Tags energy sustainability transportation
Summary CE Delft is an independent research and consultancy organisation specialised in developing innovative solutions to environmental problems. CE Delft is skilled across a wide range of environmental topics and also familiar with the associated policy networks: trade and industry, government and non-governmental organisations alike. The solutions CE Delft delivers are technologically robust, economically prudent, politically feasible and socially equitable. Eager to share its knowledge and understanding, CE Delft makes its research findings publicly available whenever it can.

Flag this organization

Publications

CE Delft · 3 March 2023 English

The options to apply for a new UN number or recognize pellets as a harmful substance by amending Appendix I of MARPOL Annex III would require better packaging of pellets, …


CE Delft · 27 February 2023 Dutch

Het Handboek Milieuprijzen geeft naast bovenstaande milieuprijzen voor ReCiPe-midpoints voor Nederland ook nog: — milieuprijzen voor ReCiPe-midpoints voor emissies in de EU27; — milieuprijzen voor een gedeelte (CAT I en …


CE Delft · 22 February 2023 Dutch

Factoren die niet worden meegenomen in de gemiddelde kentallen van STREAM zijn bijv.: — het specifieke voertuigmodel waarin wordt gereden; — rijgedrag van de bestuurder; — de bandenspanning van het …


CE Delft · 21 February 2023 Dutch

2.1 Doel en onderzoeksvraag van deelproject twee Deze tweede fase van het project is gericht op het analyseren van de milieukosten van cateringassortiment, zodat er inzicht ontstaat in de mogelijkheden …


CE Delft · 16 February 2023 English

For the built environment, the Dutch Climate Agreement aims to phase out natural gas for heating and increase the energy performance of buildings and to move 1.5 million of the …


CE Delft · 13 February 2023 English

In order to estimate the number of flights for the WEF, we have therefore compared the flights in the WEF weeks with the flights in the weeks before and after. …


CE Delft · 8 February 2023 Dutch

Bij de selectie is gekeken naar het handelings- perspectief van de Rijksoverheid, een spreiding van het type maatregelen dat is onder- zocht, en de op voorhand verwachtte effectiviteit en haalbaarheid …


CE Delft · 8 February 2023

Bij de selectie is gekeken naar het handelings- perspectief van de Rijksoverheid, een spreiding van het type maatregelen dat is onder- zocht, en de op voorhand verwachtte effectiviteit en haalbaarheid …


CE Delft · 8 February 2023 Dutch

Vanwege een gebrek aan recycling- mogelijkheden en milieudoelstellingen voor het inzamelen van sigarettenfilters, is er in eerste instantie geen logische aanleiding om een statiegeldsysteem vanuit de UPV-regelgeving op te zetten, …


CE Delft · 1 February 2023 Dutch

1.2 Doel Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de broeikasgasreductie van twaalf circulaire beleidsmaatregelen op mondiale schaal in Nederland, en hoe deze vertaald kan worden naar de …


View more