cover image: Systeemintegratie wind op zee - Fase A pVAWOZ 2031-2040

20.500.12592/905qn11

Systeemintegratie wind op zee - Fase A pVAWOZ 2031-2040

19 Feb 2024

In deze eerste verkenning zijn enkele relevante factoren voor de belasting op de 380 kV-verbindingen niet mee- genomen, zoals: de impact dieper op het net, transit-flows bij de clusters, de effecten van import/export van elektriciteit, transportcapaciteit in de periode van onderhoud en de inschatting wanneer uitbreidingen noodzakelijk zijn. [...] De grootschalige ontwikkeling van kerncentrales heeft effect op de hoeveelheid windenergie die nuttig ingezet kan worden in de vorm van elektriciteit, en daarmee op de gewenste verhouding tussen aanlanding van wind op zee in de vorm van elektriciteit en aanlanding als waterstof. [...] Voor elk van de scenario’s onderzoeken we de benutting van de windenergie (Hoofdstuk 5) en de inpassing van wind op zee in het energiesysteem op land (Hoofdstuk 6). [...] Hierbij is naast de wijziging van de vraag van de industrie ook de verhouding tussen elektrische aanlanding en waterstofaanlanding van wind op zee ingeschat voor het nieuwe scenario (zie Hoofdstuk 5) en is een nieuwe inschatting gemaakt van de inzet van flexibiliteit. [...] De kwantitatieve inschatting van de impact van flexibiliteitsbronnen op de benutting van wind op zee en de inpassing van wind op zee in het energiesysteem op land volgen in Hoofdstuk 5 en 6.

Authors

Joeri Vendrik

Pages
165
Published in
Netherlands
Title in English
Offshore Wind System Integration - Phase A PvAwoz 2031-2040 [from PDF fonts]