cover image: Obiljeæja prirodnog kretanja stanovniπtva Republike Hrvatske 2013.—2019.: zoniranje na LAU razini

20.500.12592/wwpznzs

Obiljeæja prirodnog kretanja stanovniπtva Republike Hrvatske 2013.—2019.: zoniranje na LAU razini

16 Apr 2024

Analizom kretanja stopa nataliteta po zonama dostupnosti (2013.— 2019.) utvr eno je blago smanjenje stopa nataliteta u svim zonama dostup- nosti, i to: u æupanijskim srediπtima -0,5; u flzoni 1« dostupnosti -0,7; u flzoni 2« dostupnosti -0,6; u flzoni 3« dostupnosti -0,1; u flzoni 4« dostupnosti -0,6. [...] PrimijeÊena je i zonalnost stopa nataliteta (smanjenje prema perifernijim zo- nama = negativan trend), koje su iznosile (2019.): u æupanijskim srediπtima 9,1 ‰; u flzoni 1« dostupnosti 9,0 ‰; u flzoni 2« dostupnosti 8,7 ‰; u flzoni 3« dostupnosti 8,7 ‰; u flzoni 4« dostupnosti 8,1 ‰ (sl. [...] Analizom kretanja stopa mortaliteta po zonama dostupnosti (2013.— 2019.) utvr eno je blago poveÊanje stopa mortaliteta u svim zonama dostup- nosti, i to: u æupanijskim srediπtima +1,0; u flzoni 1« dostupnosti +0,9; u flzo- ni 2« dostupnosti +0,6; u flzoni 3« dostupnosti +1,4; u flzoni 4« dostupnosti +0,9. [...] 40 Prema tim podatcima, u LAU jedinicama flzone 1« dostupnosti je smanjeno 18,1% ukupnog stanovniπtva prirodnim putem u sklopu ukupnog smanjenja u RH, odnosno 18,9% muπkog i 17,5% æenskog stanovniπtva u RH. [...] Analizom kretanja stopa prirodne promjene po zonama dostupnosti (2013.—2019.) utvr eno je blago poveÊanje negativnih stopa mortaliteta u svim zonama dostupnosti, i to: u æupanijskim srediπtima +1,5; u flzoni 1« dos- tupnosti +1,5; u flzoni 2« dostupnosti +1,2; u flzoni 3« dostupnosti +1,5; u flzo- ni 4« dostupnosti +1,6.
Pages
20
Published in
Croatia
Title in English
Characteristics of the natural population movement of the Republic of Croatia 2013-2019: zoning at LAU level [from PDF fonts]