Institute of Social Sciences Ivo Pilar

PILAR

Institute of Social Sciences Ivo Pilar

Type Research Center
Website pilar.hr
Year founded 1991
Location Zagreb Croatia Croatia
Functions Fieldwork, Research
Tags human rights economics governance social policy
Summary PILAR is a public institute for scientific research in the fields of social sciences and humanities: sociology, psychology, political science, history, philosophy, anthropology, demography. It engages in scientific research, scientific publishing, public presentation of scientific achievements, international exchange of scientific information, participation in academic teaching and other activities.

Flag this organization

Publications

PILAR: Institute of Social Sciences Ivo Pilar · 13 February 2023 Croatian

korak: Mapiranje ekosustava i metodološki okvir: mentalno zdravlje djece i mladih u izvanrednim javnozdravstvenim Učitelji, nastavnici, odgojitelji, stručni suradnici, treneri i druge situacijama osobe koje rade s djecom imaju središnju …


PILAR: Institute of Social Sciences Ivo Pilar · 6 February 2023 Croatian

U tom smislu osobito su važne bile aktivnosti usmjerene k povećanju nacionalne i međunarodne vidljivosti i uključenosti Instituta u europski istraživački prostor, transferu znanja prema visokoškolskom sustavu kao i gospodarstvu …


PILAR: Institute of Social Sciences Ivo Pilar · 30 January 2023 Croatian

U literaturi – feminističkoj, urbanističkoj i geografskoj, kao i onoj usmjerenoj na istraživanja beskućništva – opisuje se veća ranjivost žena u svim fazama puta u beskućništvo te brojne razlike između …


PILAR: Institute of Social Sciences Ivo Pilar · 19 January 2023 Bosnian

dr Milan Radosavljević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet „Union - Nikola Tesla“, Beograd, Srbija / Faculty for Business Studies and Law, University „Union - Nikola Tesla“, Belgrade, Serbia …PILAR: Institute of Social Sciences Ivo Pilar · 16 January 2023 Russian

/ Room 70) 10:00–10:30 — Приветственное слово / Welcome address 10:15–13:00 — Пленарное заседание / Plenary session 13:00–14:00 — Перерыв / Break 14:00–18:00 — Cекционные заседания и круглые столы / …


PILAR: Institute of Social Sciences Ivo Pilar · 11 January 2023 Croatian

Uzmu li se u obzir samo odnosi među rezultatima za pobjedničku i drugoplasiranu stranku/koaliciju, u oba je istraživanja najlošija procjena posti- gnuta u uzorku korigiranom podacima o stranačkim sklonostima i …


PILAR: Institute of Social Sciences Ivo Pilar · 10 January 2023

VOL 31 (2022) NO 4 PP 577-762 ZAGREB OCTOBER-DECEMBER 2022 DRU[TVENA ISTRA IVANJA ^asopis za op}a dru{tvena pitanja@ Journal for General Social Issues Nakladnik / Publisher: Institut dru{tvenih znanosti IVO …


PILAR: Institute of Social Sciences Ivo Pilar · 10 January 2023 English

In India he asked: Why don't eco- promotes the idea of "Genuine Progress nomists talk about "the gap between the rich Indicator" and the example of Canada: Ca- and the …


PILAR: Institute of Social Sciences Ivo Pilar · 10 January 2023 Croatian

Mario Jareb nativnim tumačenjem ratnih i političkih do- autor je rada "Hrvatsko domobranstvo u ob- gađaja u Hrvatskoj i Jugoslaviji. [...] U njemu je autor ana- Jure Petričevića, Eugena Dide …


View more